Hematologia

hematologia-ikona

Hematologia to dziedzina medycyny zajmująca się chorobami krwi i układu krwiotwórczego, takimi jak np.: niedokrwistość, małopłytkowość, granulocytopenie, zaburzenia krzepnięcia, niedobory odporności, zespoły mieloproliferacyjne, mielodysplastyczne, ostre i przewlekłe białaczki, chłoniaki, szpiczaki oraz leczenie przeciwkrzepliwe , fibrynolityczne i przeciwpłytkowe.

Podstawowymi badaniami wykorzystywanym i diagnostyce hematologicznej są;

  • pełna morfologia krwi
  • badania cytologiczne i histologiczne szpiku
  • badania biochemiczne i immunologiczne
  • diagnostyka układu krzepnięcia
  • normy hematologiczne
  • diagnostyka obrazowa w zastosowaniu chorób krwi
  • badania molekularne i cytologiczne

W tej dziedzinie medycyny następuje stały postęp związany z rozwojem nauk podstawowych i prowadzeniem badań klinicznych, szczególnie z zakresu immunologii, biochemii i medycyny molekularnej.

hematologia-foto